بازیگری مقدماتی

بداهه‌پردازی در بازیگری

آنچه بیش از هر چیز در دوره‌های بازیگری مقدماتی توجه ما را به خود جلب می کند، عموماَ اضطراب و استرس هنرجویان از کار عملی است. معمولاً جلسات اول همه از مدرس می‌پرسند اگر نتوانیم کارهایی را که شما می‌خواهید بازی کنیم چه می‌شود و مدرس به آنها اطمینان می‌دهد که قدم به قدم با آنها جلو برود و نهایتاً در پایان ترم آنها خود مشاهده می‌کنند که از شروع تا آخر دوره چه تفاوت‌هایی در کارشان دیده شده است.

در کل هدف اصلی بازیگری مقدماتی رسیدن به بداهه‌پردازی درست است و تعلیماتی که به هنرجویان داده می‌شود تا هر چه بیشتر و بهتر درون و برون‌شان را بشناسند. در واقع این مقدمه ای است برای شروع کار بر روی نمایشنامه که در ترم بازیگری پیشرفته به آن پرداخت خواهد شد. در طی دوره بازیگری مقدماتی قدرت مشاهده و تسلط کامل بر حواس پنجگانه را تقویت می‌کنیم و سپس کار بر روی حس‌ها و همچنین استفاده درست از میمیک به معنای حس های مختلف در صورت، آغاز می‌شود. در ادامه به سراغ بداهه‌سازی جمعی میرویم که احساس درونی دیگران به وجود آید.

دوره بدن در بازیگری

دوره بدن در بازیگری

در این دوره که شامل هشت جلسه دو ساعته می‌باشد هنرجویان به اهمیت حرکات در ایفای نقش و همچنین شناخت مفهوم بدن در بازیگری آشنا می‌شوند. وقتی سخن از بیان بدنی به میان می‌آید منظور از آن بدن گویاست، بدنی که وقتی به آن می‌نگریم متوجه مفاهیم، رفتارها و ژست‌هایش بشویم. بیان گفتاری زمانی کامل‌تر می‌شود که با بیان بدنی درهم آمیزد. بدنی که به یکپارچگی واحدی برسد، بدنی گویا و مفهوم خواهد بود. برای این منظور نیاز به آموزه هایی خواهیم داشت تا کنترل خود را هرچه بیشتر روی اندام ها به دست آوریم؛ بیاموزیم ، تجربه و زندگی کنیم.

دوره بیان در بازیگری

دوره بیان در بازیگری

در این دوره که شامل هشت جلسه دو ساعته می‌باشد هنرجویان با اصول و تکنیک‌های بیان در بازیگری آشنا می‌شوند. همچنین تمرینات موثر برای بیان بهتر بازیگر تعلیم داده می‌شود. همان گونه که تاثیر موسیقی بر احساسات و روحیه ی آدمی انکار ناپذیر است ، کلام فصیح نیز نه تنها دست کمی از آن ندارد ، بلکه چه بسا در مقاطعی خیلی هم کار سازتر است. لازم به ذکر است که بدن خوب و بیان درست و صحیح و ابزار بسیار مهم برای بازیگری به‌شمار می‌رود لذا هر چقدر هنرجویان در کلاس های بدن و بیان تمرین کنند باز هم کم است و در پایان دوره ها خودشان در می‌یابند که چقدر تغییر کرده‌اند.

مبانی بازیگری

مبانی بازیگری

در این دوره که شامل هشت جلسه دو ساعته می‌باشد هنرجویان هنرجویان با تربیت حس، بداهه پردازی، روند خلاقیت و ایجاد هیجان، تمرکز و تجسم آشنا می‌شوند. ممکن است مدرس در پایان این دوره با انتخاب نمایشنامه‌ای کوتاه از هنرجویان بخواهد که هرکدام کاراکتری از آن نمایشنامه را بازی کنند.