ایده تا اجرا

چکیده‌ای در مورد ایده تا اجرا

در این دوره که در آموزشگاه بازیگری آبان بین چهار تا شش ماه به طول می‌انجامد هنرجویان از ابتدا با اساتید خود شروع به تمرین یک نمایش‌نامه می‌کنند و همانند بازیگران حرفه‌ای بعد از چند ماه تمرین، چند شب در یکی از سالن‌های حرفه‌ای تئاتر روی صحنه می‌روند. دوره ایده تا اجرا به هنرجویان می آموزد که چگونه ترس‌های خود را در صحنه هنگام اجرای نمایش و در مقابل تماشاگر حرفه‌ای کنترل کنند. هنرجویان باید بدانند که صدها تمرین مثل یک شب اجرا نمی‌شود. آنها در اجرا بسیاری از مسائلی را که در کلاسهای درس به آنها گفته شده به طور عملی می‌آموزند.

تجربه ایده تا اجرا برای بسیاری از هنرجویان تجربه جالبی است و همچنین یک سابقه کار برای هنرجویان محسوب می‌شود، چرا که در حقیقت آنها با یک کارگردان حرفه‌ای و در یک زمان معین در یکی از سالن‌های حرفه‌ای به روی صحنه می‌روند.